FANDOM


Teoria sintetică a evoluţiei Integrând datele genetici despre originea Şi baza materială a variaţiilor ereditate, darwinismul a atins un nivel superior devenind teoria sintetică a evoluţiei. Termenul sintetic arată că este o teorie rezultată din sinteza mai multor ştiinţe.

Variabilitatea genetică şi mecanismele sale: Mutaţia şi recombinarea genetică. Edit

Adăugând la efectele mutaţiilor pe cele ale combinărilor intra şi intercromozomiale precum şi unirea pe baza de probabilitate a gameţilor în zigoţi ne facem o imagine clară asupra bazei materiale care asigură imensa variabilitate în cadrul speciilor.

Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii genetice, recombinarea redistribuind această variabilitate într-un număr practic îndefinind de combinaţii adică de genotipuri.

Populaţiile genetice şi factorii care asigură stabilitatea şi modificarea frecvenţei genelor. Edit

Noţiunea de populaţie genetică implică o grupare de indivizi care aparţin aceleiaşi specii, uniţi între ei prin relaţii spaţio-temporale şi de reproducere. Totalitatea genelor unei populaţii constituie fondul de gene al populaţiei – genofondul.

Legea Hardy-Weinberg şi echilibrul populaţional. Edit

În populaţiile panmictice mari, în interiorul cărora nu acţionează forţe modificatoare ale frecvenţelor genice, acestea rămân constante de la o generaţie succesivă la alta. Frecvenţa genotipurilor rămâne şi ea constantă fiind determinată de frecvenţa genelor populaţiei parentale. Această legitate se realizează în 3 etape:

 • producerea gameţilor în populaţia parentală.
 • unirea gameţilor în zigoţi.
 • frecvenţa genelor în generaţia descendentă.

Factorii evoluţiei. Edit

Factorii geneticii depinde proprietăţile populaţiei legate de ereditate de compoziţia genetică a acesteia. Astfel sunt:

 • viteza de succesiune a generaţiilor
 • dimensiunea populaţiilor
 • fluxul genetic
 • deriva genetică
 • selecţia intrapopulaţională

Viteza de succesiune a generaţiilor. Edit

Speciile care au un număr mare de generaţii pe an pot evolua mai repede, deoarece în fiecare generaţie pot apărea mutaţii şi recombinări care sporesc diversitatea genetică a populaţiei.

Dimensiunea populaţiilor. Edit

Pentru ca populaţia să fie diversificată genetic este nevoie de existenţa unui număr suficient de mare de gene şi deci de indivizi.

Fluxul genetic. Edit

Dacă fluxul genetic este masiv se desfăşoară în ambele sensuri, rezultatul va fi uniformizarea frecvenţelor genetice ale celor 2 populaţii.

Deriva genetică. Edit

Constă în succesul în lupta pentru existenţă a variaţiilor indiferente, sau a variaţiilor cu aceeaşi valoare, pe baza întâmplării a unei eliminări respectiv supravieţuiri diferenţiate a genelor, cauzate de întâmplare. Populaţia evoluează nu pe baza selecţiei ci pe baza întâmplării.

Selecţia interpopulaţională. Edit

Constă în supravieţuirea celui mai apt, a variaţiei celei mai bine dotate şi în eliminarea genelor nevaloroase sub aspect evolutiv.

Factorii ecologici. Edit

Factorii ecologici ai evoluţiei sunt:

 • migraţia.
 • izolarea geografică şi ecologică.
 • zona ecologică.
 • structura biocenozei.

Migraţia. Edit

Compoziţia genetică a populaţiei este remaniată atunci când populaţia trece dintr-un loc în altul, pătrunde în medii sau se amestecă cu indivizi din alte populaţii ale speciei.

Izolarea geografică şi ecologică. Edit

Separându-se de stocul ancestral, mutaţia are mai multe şanse de a ieşi pe arena evoluţiei. Prin izolare geografică au evoluat specii noi, ca şi flore şi faune întregi.

Zona ecologică. Edit

Fiecare spiţă î-şi desfăşoară evoluţia pe fondul unui complex de condiţii de mediu geografic, într-o anumită zonă ecologică a planetei noastre.

Structura biocenozei. Edit

Influenţează mersul şi sensul evoluţiei. În biocenozele în curs de formare, cu condiţii instabile, evoluţia este creatoare, adică producătoare de noi tipuri de organizare.

În concluzie Edit

Factorii genetici şi ecologici ai evoluţiei contribuie în ansamblul lor, la ieşirea mutaţiei pe arena evoluţiei şi fixarea noului. Evoluţia este orientată de selecţie care transformă avalanşa de mutaţii întâmplătoare într-o fortăreaţă, într-un proces dinamic. Dar mutaţia, un eveniment întâmplător, nu orientează evoluţia.

Teoria sintetică confirmă mecanismul darwinist al evoluţiei.

Legături externe Edit

 • ro
Free-Referate.ro