FANDOM


Pentru descrierea matematică a mişcării corpurilor suntem nevoiţi să recurgem la modele. Printre modelele utilizate în fizică amintim: modelul atomului şi/sau al nuclelului, modelul de fluid sau cel de solid rigid, diferite modele de unde etc.

Cel mai simplu model utilizat în fizică este cel al punctului material. Poate fi folosit la studiul mişcării de translaţie a unui obiect sau sistem de obiecte, de dimensiuni mult mai mici în raport cu distanţele parcurse. Un corp este astfel asimilat unui punct material (numit uneori şi particulă) în care se consideră a fi concentrată întreaga masă. Un punct material în mişcare mai este numit şi mobil.

Modelul punctului material poate fi aplicat cu succes şi la studiul mişcării unor corpuri de dimensiuni gigantice (cum ar fi corpurile din Sistemul solar), cât şi a unor corpuri de dimensiuni nanoscopice (atomi, nuclee, electroni).

Dacă un corp este prea mare pentru a mai putea fi considerat particulă, el poate fi gândit ca o "colecţie" (un sistem) de puncte materiale.

Traiectoria şi ecuaţiile cinematice Edit

Reper punct material.png

Figura 1.1: Reprezentarea traiectoriei unui punct material. La momentul t punctul mobil se află în P, descris de vectorul de poziţie \vec r \!.

Pentru a studia modul în care se modifică în timp poziţia unui punct material în raport cu un altul, trebuie să definim un sistem de referinţă (denumit adesea şi reper). Poziţia în raport cu reperul a punctului material este precizată prin aşa-numitul vector de poziţie. Acesta, notat cel mai adesea cu \vec r \! are originea în originea reperului, iar vârful în punctul material considerat.

Proiecţiile lui \vec r \! pe axele sistemului de referinţă utilizat (notat prescurtat cu SR) determină de asemenea, în mod univoc, poziţia unui punct în spaţiu.

Într-un spaţiu tridimensional, poziţia mobilului, notată cu P în Fig.1.1, este determinată de un triplet de numere, numite coordonate, care reprezintă distanţe şi/sau unghiuri. Utilizarea reprezentării vectoriale are avantajul că expresiile mărimilor cinematice nu depind de tipul de coordonate ales.

Distanţa dintre două puncte din spaţiu se numeşte metrică. Mecanica newtoniană foloseşte metrica euclidiană, denumită adesea şi metrica galileeană, în memoria lui Galileo Galilei.[1] . Dis-

Vectorul deplasare, viteza şi acceleraţia Edit

Viteza medie şi viteza instantanee Edit

Acceleraţia medie şi viteza instantanee Edit

Coordonate carteziene Edit

Coordonate polare plane Edit

Viteza unghiulară Edit

Coordonate naturale Edit

Coordonate cilindrice Edit

Coordonate sferice Edit

Note Edit

  1. Galileo Galilei (1564-1642), fizician italian, este considerat primul om de ştiinţă al epocii moderne. Principalele sale contribuţii în fizică sunt legate de descoperirea legilor mişcării pendulului, ale căderii libere a corpurilor, precum şi unele dispozitive tehnice (luneta astronomică, un nou model de pompa hidraulică, balanţa hidrostatică). A susţinut ipoteza heliocentrică a lui Copernicus. Cartea sa cea mai importantă este Dialoguri despre principalele două sisteme ale lumii, publicată la Florenţa în 1632 şi dedicată analizei critice a sistemului geocentric al lui Ptolemeu şi, respectiv, heliocentric al lui Copernicus. Printr-o coincidenţă, 1642 este anul morţii lui Galilei şi naşterii lui Newton. Informaţii suplimentare despre viaţa şi opera lui Galilei pot fi găsite şi la adresa de web: Galileo.IMSS.Firenze.it

Sursa: Curs pdf Mecanica

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki