Fandom

Coman Wiki

Premiere în România

749pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

 •  Prima femeie medic din România a fost Maria Cuţarida-Crătunescu (d. 1919).
 •  Anghel Saligny construieşte în premieră mondială la Brăila şi la Galaţi silozuri din beton armat (pentru poduri).
 •  Poetul Barbu Paris Mumuleanu este creditat drept cel care a ridicat limba română de la stadiul de dialect al ţăranilor la rangul de limbă literară.
 •  În 1771 apare la Timişoara ziarul „Temeswarer Nachrichten” (Ştirile Timişoarei), primului ziar apărut pe teritoriul României şi totodată primul ziar german din sud-estul Europei.
 •  Iluministul Iosif Paşca, protopop al tractului Periceiului, este autorul lucrării Istoria Bibliei cu întrebări şi răspunsuri (1813) – prima de acest gen în limba română.
 •  Prima ascensiune din România cu un balon a avut loc în anul 1815 la Iaşi.
 •  În anul 1836 apar primele acţiuni concrete în domeniul muzeisticii din România. Deşi în secolul al XIX-lea existau mai multe colecţii particulare, abia în 1836, din iniţiativa pictorului Carol Valstein, este deschis primul muzeu cu scop declarat educativ. Muzeul a funcţionat în două săli ale Liceului Sfântul Sava din Bucureşti. În a doua jumătate a secolului XIX, prin efortul lui Alexandru Odobescu, ia fiinţă primul muzeu din România, în adevăratul sens al cuvântului, Muzeul Antichităţilor Naţionale.[2]
 •  Bucureşti a fost primul oraş din lume iluminat cu petrol, în anul 1858.
 •  Prima ascensiune din România a unui balon cu pilot român a avut loc la 9 iunie 1874, la Bucureşti.
 •  Timişoara a fost primul oraş european iluminat stradal cu energie electrică, în anul 1884.
 •  În anul 1885 medicul român Victor Babeş scrie primul tratat de bacteriologie din lume.
 •  Alexandru Ciurcu construieşte în 1886 prima ambarcaţie cu reacţie din lume.
 •  Primul spectacol cinematografic din România a avut loc la Bucureşti, la data de 27 mai 1896.
 •  Prima sală de cinematograf din Transilvania s-a înfiinţat în anul 1901, la Braşov.
 •  Românul Henri Coandă construieşte primul avion cu reacţie din lume în anul 1910.
 •  Creditul Minier, înfiinţată în 1919, a fost prima societate petrolieră cu capital exclusiv românesc.
 •  În anul 1920 Emil Racoviţă înfiinţează la Cluj primul Institut de Speologie din lume.
 •  În anul 1924, Regina Maria participă la prima campanie publicitară de tip endorsment din lume (pentru marca Pond’s).
 •  Se înfiinţează la Bucureşti în anul 1952 Institutul Naţional de Gerontologie "Ana Aslan”, primul institut de geriatrie din lume.
 •  În 1961 la Timişoara a fost pus la punct MECIPT-1, primul calculator din România construit într-o universitate.
 •  Primul zbor în spaţiul cosmic al unui român, pilotul de aviaţie Dumitru Prunariu, a fost efectuat la data de 14 mai 1981.
 •  Balonul Mihai Bravul a fost primul aparat de zbor al României.
 •  Primul muzeu din judeţul Sălaj a funcționat începând cu 1880 în Zalău.

Vezi şi Edit

Sursa: Jokes-24.com

Also on Fandom

Random Wiki