FANDOM


TERMENI ISTORICI


CIVILIZAŢII PREISTORICE sI ANTICE

Legatus augusti pro praetore-împuternicit al împaratului, înalt magistrat civil sau militar într-o provincie din afara Italiei, cu depline puteri militare, ad-tive si judecatoresti

Dava-centru fortificat geto-dac, resedinta unui sef de trib (basileu-lb.greaca / rege-lb. latina)

Vila rustica-resedinta rurala a unui mare latifundiar roman (mare proprietar de pamânt si sclavi) Romanizare-proces istoric complex prin care un popor cucerit de romani adopta limba, obiceiurile, religia, traditiile si modul de viata roman

Urbanizare- important factor al romanizarii, proces de aparitie si dezvoltare a oraselor -simbol al civilizatiei romane

Collegia- organizatie ce-i grupeaza pe negustori sau pe mestesugarii din aceiasi ramura

Sincretism religios- fenomen ce presupune contopirea a doua zeitati asemanatoare dar de origine diferita

Limes-frontiera romana fortificata

Dacii liberi-cei care au ramas în afara provinciei romane Dacia-costobocii, carpii si dacii mari din Moldova si Crisana-Maramures

ROMANITATEA ORIENTALĂ ÎN TIMPUL MARILOR MIGRAŢII Crestinism-religie monoteista de origine iudaica, sustine credinta în rascumpararea pacatului originar prin moartea pe cruce a lui Iisus Christos, Fiul lui D-zeu, credinta în învierea acestuia, credinta în viata de apoi, credinta în Rai/Iad.

Continuitate- teorie istorica ce demonstreaza locuirea neîntrerupta în primul mileniu de dupa Chr. a spatiului carpato-danubiano-pontic de catre geto-daci, daco-romani si români si totodata formarea poporului român în acest teritoriu

Etnogeneza-procesul de formare a unui popor si a limbii vorbite de acesta (etnog. româneasca: substrat- geto-dac; strat- latin; adstrat-slav)

STATUL MEDIEVAL sI INSTITUŢIILE SALE Jude-functie politica si judecatoreasca în cadrul obstilor satesti daco-romane si apoi românesti medievale-termen de origine latina, cel ce judeca aplicând legea (lex/lege-lat.)

Cnezat, voievodat-forme de organizare politico-militara prestatale românesti medievale, conduse de un cneaz (cneji)- termen slav preluat de acestia de la germanici (koenig-rege)-capetenie politica si voievod (lb. slava: voina = razboi; voda = capetenie)-capetenie militara

Descalecat- termen istoric prin care cronicarii medievali au descris procesul de întemeiere a statelor medievale Moldova si Ţara Româneasca prin trecerea Carpatilor a "descalecatorilor"- voievozi veniti din Transilvania (Moldova-Dragos I si Bogdan I ; Ţ.Rom.- "Negru-voda", personaj legendar, identificat ca fiind Tihomir, tatal lui Basarab I Întemeietorul)

"Ţara"- lat. "terra"-zona delimitata natural sau ad-tiv, are elemente cultural-traditionale specifice (ex. "Ţara Lovistei")

Domnia-institutie politica centrala tipic româneasca întâlnita în Moldova si Ţ.Rom. (domn = sef de stat autocrat/monarh cu puteri lb. lat. Dominus = stapân)

Dinastie-familia domnitoare în cadrul careia tronul se mosteneste (Moldova-fam. Musatinilor întemeiata de Petru I Musat, fiul Musatei; Ţ.Rom.- fam. Basarabilor întemeiata de Basarab I Întemeietorul- statului si dinastiei)

Sfat domnesc-organism consultativ al domnului, cu atributii judecatoresti, ad-tive si fiscale, alcatuit initial din marii boieri si apoi numai din boierii ce detineau dregatorii (lb. rom medievala: dregatorie = functie)

Mitropolie-institutie ad-tiva a Bisericii Ortodoxe, superioara Episcopiei dar subordonata Patriarhiei - Mitr. este institutia religioasa suprema în Ţ. Române în perioada medievala

Curtea domneasca-grupeaza în cetatea de scaun (capitala, orasul de resedinta al domnului) pe toti marii boieri

Oastea cea mare-armata cu caracter nepermanent, convocata în caz de razboi, alcatuita din toti cei în stare sa poarte arme:"oastea cea mica"( caracter permanent)- curtenii domnesti, steagurile boierilor, lefegii (mercenarii) -la care se adauga în caz de razboi gloatele (cetele de tarani). Are un efectiv de max. 30 000 de oameni

Adunarea tarii-alcatuita din boieri, oraseni, oameni ai bisericii, tarani liberi; are un caracter consultativ, este convocata periodic; alege sau confirma domnul, aproba politica fiscala si tratatele semnate de domn

Comitat- forma de organizare ad-tiv/teritoriala introdusa în Transilvania de regii maghiari; este condus de un comite

Judete (Ţ.Rom.), tinuturi (Mld)-forma de organizare ad-tiv/teritoriala conduse de judeti, pârcalabi si vornici cu atributii fiscale, ad-tive si judecatoresti District-teritoriu autonom romînesc din Transilvania, condus de un cneaz sau voievod local- apare în documente maghiare sub forma "terra"- "tara"

Scaun-unitati teritorial-politice autonome ale sasilor (7) si secuilor (7) din Transilvania - au drept de autoconducere acordat atât sasilor (prin Diploma "Andreanum" - 1224, regele Andrei al II-lea) cât si secuilor care sunt condusi de catre un comite al secuilor, numit de regele Ungariei

ŢĂRILE ROMÂNE sI STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMAŢIE sI CONFRUNTARE

Suzeranitate-drept al seniorului feudal asupra vasalului, extins si asupra relatiilor dintre state, atunci când un stat un stat are guvern propriu (se conduce singur) dar nu are independenta deplina. Moldova si Ţ. Rom. s-au aflat sub suzeranitate otomana iar Transilvania sub suzer. maghiara pana la 1541 si sub cea otomana (1541-1699)

Vasalitate- termen ce defineste obligatiile contractuale ale un nobil (vasal) subordonat unuia mai puternic (senior). Contractul stabileste obligatii reciproce de natura militara, politica si financiara. Contractul feudal de vasalitate a fost extins si asupra relatiilor dintre state.

Liga Sfânta- alianta militara anti-otomana întemeiata de împaratul Rudolf al II-lea de Habsburg la sf. sec. al XVI-lea la care adera si Ţarile Române

CONSTITUIREA ROMÂNIEI MODERNE Locotenenta domneasca-organ politic din sec XIX, format din mai multi membri, similar regentei, tine locul domnului si exercita atributiile acestuia

Adunari Ad-Hoc-adunari speciale, reprezentative, cu rol reprezentativ si consultativ, întrunite la Iasi si Bucuresti în 1857 la Bucuresti si Iasi, au cerut unirea celor doua Principate prin Rezolutiile Adunarilor Ad-hoc adoptate în 1858

Caimacam-loctiitor de domn (înc.sec. XIX)

Secularizare- confiscarea unor bunuri ale Bisericii de catre stat (Cuza-25 dec 1863)

Constitutie-legea fundamentala a unui stat; defineste institutiile statului, atributiile acestora, drepturile si obligatiile cetatenilor, relatia dintre cetateni si stat

Monarhie constitutionala-forma de guvernamânt în care atributiile monarhului sunt limitate si reglementate prin Constitutie

Vot censitar-drept de vot acordat cetatenilor al caror impozit (cens ) anual, platit catre stat, atinge o anumita limita-specific sec XIX

"partida nationala"-termen ce defineste la sf. sec.XVIII gruparea boierimii ce incerca modernizarea statelor române dupa model occidental; începutul sec XIX- termenul defineste gruparea politica unionista din ambele Principate Dunarene

ROMÂNIA ÎNTRE DEMOCRAŢIE sI AUTORITARISM Vot universal- drept de vot acordat tuturor cetatenilor indiferent de origine etnica, sex, religie, nivel de studii si stare materiala-specific sec XX-XXI

Regenta -institutie politica, formata din unul sau mai multi membri, preia atributiile monarhului in perioada minoratului sau absentei acestui; perioada 1927-1930

Dictat (al doilea D. de la Viena, 30 aug 1940)-forma de arbitraj international prin care Germania si Italia au impus României cedarea în favoarea Ungariei a N-V Transilvaniei (43 492 km­­­ patrati si peste 2.6 mil.loc.)

ROMÂNIA DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL Sovietizare-organizarea statului comunist român si a economiei acestuia dupa modelul sovietic (realizata prin Constitutiile din 1948 si 1952), adoptarea modului de viata si mentalitatii sovietice

Etatizare (lb.fr. etat = stat)-trecerea unor proprietati particulare în proprietatea statului Colectivizare- înlocuirea prin forta a proprietatilor agricole individuale cu cele colective-controlate de statul comunist

Industrializare fortata- supradimensionarea industriei nationale, proces realizat rapid prin planificare centralizata fara a se tine cont de costuri, necesitati si posibilitati reale, parte componenta a sovietizarii economiei

"Revolutia culturala"-concept de origine maoista (China comunista), introdus în România de N.Ceausescu prin plenara P.C.R. din iulie 1971 ("tezele din iulie")- pune accent pe: a. cultul personalitatii dictatorului, b. concentrarea puterii absolute în mâna acestuia, c. controlul total al partidului comunist asupra tuturor activitatilor culturale.

Politia politica- organ de represiune politica a statului totalitar, are ca obiectiv eliminarea tuturor ce se opun politicii partidului unic (în România - Securitatea)

Deportare-forma de represiune politica, mutarea fortata într-o alta regiune a tarii (în Baragan în cazul fostilor detinutilor politici si a banatenilor sau în URSS în cazul etnicilor germani din România)

Munca fortata-forma de represiune politica, impusa detinutilor politici în perioada Dej si practicata în anii `50-`60 în special în lagarele de munca din Delta Dunarii, Baragan, la Canalul Dunare -Marea Neagra precum si la minele de minereuri radioactive din Maramures

Lagar de munca- loc de concentrare a detinutilor politici în scopul executarii pedepsei de munca fortata

Detinut politic- persoana arestata pentru convingerile si activitatile sale politice

Dizident-persoana ce protesteaza public prin diverse mijloace împotriva regimului totalitar, îsi face publice convingerile sale politice anticomuniste

Sursa Edit

Termeni istorici (3) Edit

a abroga - a suprima o lege, o dispozitie oficiala adunari ad-hoc - adunari speciale, reprezentative si consultative, care s-au intrunit in 1857 la Iasi si Bucuresti, si au cerut unirea Tarilor Romane sub un principe strain ereditar autocefalia - conducere de sine statatoare a unei biserici caimacan - loctiitor de domn cod civil - culegere unitara de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale convertite in raporturi juridice cod penal - ansamblu principalelor norme juridice care definesc infractiunile si stabilesc sanctionarea lor dictatura - forma a puterii politice in care o persoana (sau o colectivitate restransa) este investita cu autoritate nelimitata prin lege si adesea bazata oe violenta drept de azil politic - drept de a stabili pe teritoriul altei tari de care se bucura in virtutea legii un refugiat politic drept de veto - dreptul care apartine sefului statului de a se opune intrarii in vigoare a unei legi votate de parlament (poate fi absoluta - fara limite, si conditionata - in anumite conditii) falce - unitate de masura pentru suprafetele agricole in Moldova, echivalenta cu cca 1,5 ha firman - ordin emis de sultan prin care erau numiti si maziliti guvernatorii Imperiului sau domnii Tarilor Romane institutie de credit - institutie financiara care acorda imprumuturi de bani unor persoane fizice sau juridice conditionat de plata unor dobanzi jurisdictia consulara - prevedere a capitulatiilor ce confera supusilor straini dreptul de extrateritorialitate (de a fi judecati in alta tara decat in cea in care au savarsit fapta) lovitura de stat - schimbare brusca insotita de acte de violenta, in conducerea unui stat efectuata de persoane apartinand aceleasi clase (cu cea aflata la putere) meremet - obligatii ale taranimii dependente constand in lucrari de reparatie si intretinere monstruasa coalitie - organizatie eterogene dpdv social-politic, formata din conservatori si liberali radicali al carei scop era inlaturarea lui A.I.Cuza si aducerea pe tronul tarii a unui principe strain parcalab - persoana insarcinata cu conducerea unui judet, tinut sau cetate in epoca medie si intr-o perioada a epocii moderne, cu atributii militare, judecatoresti si administrative plebiscit - consultarea prealabila a cetatenilor care urmeaza sa se pronunte printr-un da sau nu asupra unui proiect de lege sau a unui act de stat de importanta deosebita podvezi - obligatie a taranilor dependenti (in special in folosul domniei) care consta in prestatii de transport(carausie) pogon - unitate de masura pt. Suprafete egale cu 0.5 ha politica autoritara - politica in care creste rolul unei persoane sau institutii in detrimentul altora (in special a celei executive in dauna celei legislative) pontas - taran clacas prajina - unitate de masura pt. Suprafete egale cu 180-219 m2 (in manual 202,82 m2) prerogative - privilegii acordate in exclusivitate sefului unui stat sau unui demnitar a promulga - a da caracter executoriu unei legi, atestandu-i oficial existenta regat constitutional - stat guvernat de un rege care se subordoneaza prevederilor constitutiei sep. puterilor in stat - principiul fundamental de orgaizare a statelor democrative caracterizat prin existenta paralela a trei puteri (legislativa, executiva, judecatoreasca) care se controleaza reciproc, fiecare avand o relativa independenta fata de celelelate si fiind exercitate de organe specifice suveranitate nationala - calitate esentiala a statului, constand in independenta sa fata de alte state talveg - linia care uneste intre ele punctele cele mai adanci ale albiei unei ape curgatoare vot censitar - sistem electoral in care recunoasterea dreptului de vot e in functie de avere vot de blam - sanctiune prin care o colectivitate isi exprima prin vot dezaprobarea fata de o actiune, o activitate a unui membru al sau vot de (ne)incredere - votul prin care parlamentul aproba sau respinge politica unui guvern sau unui act al lui

Glosar de termeni istorici Edit

- acumulare- rezervele agentilor economici Simbol al avutiei nationale - ad-hoc- întocmit anume pentru un scop

- adunarea norodului- numele oastei revolutionare, organizata de catre Tudor Vladimîrescu

- Alteta- titlu oficial acordat printilor si printeselor din casele regale domnitoare

- amnistie- act legislativ care înlatura raspunderea penala

- antrepozit- loc de depozitare a marfurilor în cantitate mare

- armistitiu- suspendarea temporara a ostilitatilor militare între beligeranti, care, de fapt, ramân în stare de razboi

- arendasi- persoana care are în folosinta sau exploateaza veniturile unui bun pe un termen dat

- arnaut- lefegii, de obicei de origine albaneza din garda domneasca sau suita boiereasca

- arz- plângere, jalba adresata Portii de catre domn sau boieri

- autocefalie- de sine statator (biserica ortodoxa româna autocefala nu depinde de alta biserica)

- autodeterminare- principiu conform caruia un popor are dreptul sa-si decida propriul statut politic

- banca- institutie financiara care efectueaza operatii de credit si de plata

- buget - balanta veniturilor si cheltuielilor unui stat, unei institutii Sau familii pe o perioada determinata

- camarila- grup de oameni politici si de afaceri, militari, din jurul unei personalitati ale carei acte si fapte le influenteaza

- cartel - întelegere între producatorii economici din aceeasi bransa pentru fixarea pretului si asigurarea desfacerii Asociere între grupuri, politice, profesionale în vederea unei actiuni comune

- catagrafie- operatie de înregistrare a bunurilor sau a persoanelor

- camatarie- acordarea de împrumuturi cu dobânda foarte ridicata

- cenaclu- reuniune a unor oameni de creatie care au un program estetic comun

- cenzura - controlul exercitat de autoritati asupra libertatii de exprimare, care este foarte mult îngradita

- cobeligeranta - stare de razboi în care se afla un stat, alaturi de un aliat, împotriva unui inamic comun - colegiu electoral - categorie electorala care cuprindea pe cetatenii cu aceeasi avere sau rang social - comis- dregator din Ţarile Române care avea în grija caii suveranului - condommium (condommiupolitic)- exercitare a puterii de catre doua sau mai multe forte politice - conscriptie- recensamânt efectuat de autoritatile civile, militare sau ecleziastice pe întreg teritoriul sau în anumite zone ale acestuia în scopuri diferite

- conventie- întelegere, acord, aranjament între doua sau mai multe parti

- criza economica (recesiune) - încetinire sau perturbare a activitatii economice cu multiple consecinte

- curbe de sacrificiu- sume de bani retinute abuziv din salariu în anii crizei economice din 1929- 1933 - daco-româmsm - ideologia politica nationala a generatiei pasoptiste - democratie - forma de organizare politica bazata pe exercitarea putem de catre popor prin reprezentantii alesi

410


- demografie- stiinta care studiaza în mod statistic fenomenele legate de evolutia populatiei

- deportare- exilare, surghiunire

- dictat - act de forta prin care un stat impune altuia, contrar vointei acestuia din urma, anumite conditii politice, economice si militare

- dictatura- exercitare fara nici o opreliste a putem de catre o persoana sau un grup de persoane

- divan- denumirea sfatului domnesc în Ţanle Române în perioada dintre secolele XVI-XIX

- dualism - forma de conducere statala realizata pnntr-o uniune personalafîntre Austria si Ungaria (1867-1918)].

- ducat- teritoriu (stat) condus de un duce sau ducesa

- efor- membru în consiliul de administratie a unei eforii

- emigrare- a-si parasi tara pentru a se stabili într-o alta tara

- epitrop - administratorul unei aven a bisericii

- etatizare - trecerea unui bun, a unei întreprinderi sau a unei institutii cu statut particular în proprietatea statului

- expropiere - deposedarea unei persoane de un bun prin plata, mai ales în cazuri de utilitate publica, a unei despagubiri - facsimil- reproducere fidela a unui text prin fotografiere

- federalizare- constituirea unui stat într-o federatie

- fruntarii- hotarele unui stat

-garant- persoana sau institutie (stat) care ofera o garantie

- gratiere- iertarea, absolvirea de executarea unei pedepse penale

- gubernie- provincie din Imperiul rus

- gubermu- Consiliul Provincial al Transilvaniei

- habitat- teritoriu locuit de o populatie, sau o specie de plante sau animale

- imigrare- a merge într-o tara straina cu scopul de a se stabili acolo

- independenta - situatie în care un stat nu este supus nici unei autoritati straine, libertate, neatârnare

- inflatie - dezechilibru economic care se caracterizeaza prin scaderea pronuntata a puterii de cumparare a banilor

- insurectie- lupta, revolta armata împotriva unei autoritati politice aflate la conducerea statului

- integritate teritoriala- principiu de drept international în baza caruia fiecare stat are dreptul sa-si exercite suveranitatea asupra teritoriului sau

-jeler- taran din Transilvania cu pamânt putin sau deloc ce lucra pe pamânturile nobililor, avea un statut juridic diferit de al iobagilor - legatie- misiune diplomatica inferioara unei ambasade

- locotenenta - organ politic si administrativ ce tinea locul domnului

- ludea- unitate fiscala individuala sau colectiva

- manufactura - întreprindere industriala în care se fabrica de obicei produse de larg consum, folosmdu-se munca manuala

-mazil- descendent al unei familii boieresti de rangul doi

- memorandum- nota politica, diplomatica în care este expusa o problema sub aspect juridic

- monopol- întreprindere mare sau grupuri de întreprinderi care produc acelas Jucru

- nationalism - doctrina politica bazata pe apararea, uneori exacerbata, a intereselor nationale, a ideii de patrie si natiune

- nationalizare- trecerea unor bunuri din proprietate particulara în proprietate de stat

- natiune- ansamblu de indivizi care compun aceeasi comunitate umana

- nomenclatura- totalitatea persoanelor care faceau parte din elita comunista


- pasalâc- provincie din Imperiul Otoman condusa de un pasa

- pact (tratat) - conventie solemna între state

- petitie - cerere adresata de un cetatean unei autoritati cu privire la drepturi si interese personale sau obsesti

- porto-franco- port în care marfurile nu erau supuse taxelor vamale

- prajina- unitate si instrument de masura a lungimii suprafetei în Ţarile Române

411


- prezidiu- organ colegial de conducere.

- pronunciament - actiune împotriva unui sistem politic declansata de unele forte politice sau de armata.

- protectorat- sistem juridic care plaseaza un stat sub dependenta altui stat mai ales în domeniul apararii si a politicii externe.

- raia- cetati cucerite pentru a asigura dominatia otomana.

- reduta- lucrare de companie, de forma poligonala, construita pentru apararea circulara. Punct de sprijin ai unei fortificatii.

- regat- stat condus de un rege.

- remaniere- modificarea componentei unui guvern sau unei institutii.

- republica- forma de guvernamânt în care organele puterii supreme sunt alese pe timp determinat.

- revolutie- transformare structurala a unei societati.

- rezolutie- hotarâre luata în urma unei dezbateri colective.

- ruptas - contribuabil care încheie o rupta (un contract financiar).

- sangeac- unitate teritoriala din Imperiul Otoman condusa de un sangeac-bei.

- scutelnici- categorie fiscala cuprinzând pe oamenii scutiti de dari.

- secularizare - trecerea averilor bisericii sau manastirilor în proprietatea statului în schimbul unei despagubiri.

- sesie- loc de pamânt aflat în folosinta taranilor dependenti din Transilvania.

- slobozenie- libertate.

- societate anonima- organizare economica a uneia sau a mai multor întreprinderi.

- stalinizare- comunizare.

- statu-quo- situatia existenta.

- statut - document ce cuprinde un ansamblu de principii, norme, reguli, ce stau la baza organizarii unui partid sau unei organizatii.

- sud/ti- locuitori din Principate aflati sub protectia unei puteri straine; se supuneau unei jurisdictii speciale si dispuneau de privilegii.

- suveranitate- dreptul unui popor de a-si hotarî singur soarta.

- suzeranitate - dreptul unui stat asupra altui stat care are guvern propriu, dar nu are autonomie completa.

- totalitarism- regim sau conceptie politica bazata pe un regim dictatorial.

Sursa Edit

Sursa Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki