FANDOM


Derivata unei funcţii reprezintă o variaţie infinitezimală a acestei în raport cu una din variabile.

Derivata simplă a funcţiei f \! în raport cu variabila x \! se notează f' (x) \! sau \frac {df}{dx} sau scrisă sub forma df/dx \!.

Dacă avem o funcţie de mai multe variabile f (x, y, ...) atunci definim derivata parţială:

\frac {\delta f }{\delta x}, \; \frac {\delta^2 f}{\delta x \delta y}, \; etc.


Sursa: Wolfram MathWorld

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki