FANDOM


Deplasarea unui mobil poate ? masurata ³i cu ajutorul coordonatei curbilinii s, masurata de-a lungul traiectoriei. În aceste condiµii viteza este: v = ds dt . (1.61) Se poate de?ni un versor, eˆt , tangent la traiectorie (Fig.1.17): eˆt = ~v v = 1 v

d~r ds

ds dt = 1 v

d~r ds

v =

d~r ds , (1.62) în legatura cu care viteza instantanee se poate exprima prin relaµia: ~v = veˆt . (1.63)

Derivând în raport cu timpul expresia vitezei, rezulta expresia acceleraµiei: ~a = ?veˆt + v . eˆt . (1.64) O porµiune in?nitezimala de traiectorie curbilinie, ds, poate ? considerata ca un arc de cerc de raza R, cu centrul în regiunea concava a curbei. Se poate introduce apoi un al doilea versor, eˆn, perpendicular pe eˆt ³i îndreptat spre centrul de curbura a traiectoriei. Folosind acela³i tip de raµionament de calcul al derivatei unui versor ca ³i în cazul coordonatelor polare plane (Fig.1.17), se poate exprima derivata în raport cu timpul a lui eˆt . . eˆt= deˆt dt = deˆt ds ds dt = v deˆt ds = v |eˆt | d?eˆn ds = v d? ds eˆn. (1.65) Gradul de abatere a traiectoriei de la linia dreapta se masoara prin marimea numita curbura. Se de?ne³te curbura traiectoriei într-un punct ca inversul razei de curbura, R. Expresia curburii traiectoriei rezulta din relaµia: R = 1 C = lim ???0 ?s ?? = ds d? . (1.66) A³adar, acceleraµia are expresia:

~a = ?veˆt + v 2 R eˆn = ~at + ~an (1.67) Termenul ~at - se nume³te acceleraµie tangenµiala iar ~an - acceleraµie normala. Informaµiile despre curbura traiectoriei sunt incluse în valoarea acceleraµiei normale (~an), determinata de variaµia vitezei doar ca orientare.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki