FANDOMREFORMELE FRAŢILOR GRACCHI Edit

Tiberius şi Caius Gracchus erau fii unui înalt demnitar roman de origine plebeiană. Ei au căutat să întărească statul prin reforme care să împiedice decăde- rea micii proprietăţi şi a ţărănimii romane.

Mama lor, Cornelia, fiica lui Scipio Africanul, a rămas cunoscută în is- torie pentru educaţia aleasă pe care a dat-o fiilor săi.Fraţii Gracchi au devenit po- pulari datorită ideilor democratice şi talentului de oratori.

Tiberius a fost ales tribun al poporului în anul 133 î.H. El a propus în a- dunarea poporului legea agrară (o lege prin care se reîmpărţeau pământurile aca- parate de marii proprietari) şi a susţinut această propunere printr-o cuvântare în care descria situaţia grea a ţăranilor.

Acestă lege prevedea că nici un cetăţean roman nu putea arenda din a- ger publicus un lot mai mare de 250 ha. Restul trbuia să fie folosit de stat pentru împroprietărirea ţăranilor săraci. Fiecare ţăran urma să primească un lot de pă-mânt având dreptul să-l lase moştenire, dar nu şi dreptul de a-l vinde.

Prin legea lui iberius li se lua nobililor o mare parte din pământul pe care aceştia, în decursul anilor, îl acaparaseră prin arendări pe timp îndelungat.Ei s-au opus votării acestei legi şi au atras de partea lor un alt tribun,Octavius. Apoi legea a fost votată. Pentru a termina opera începută, Tiberius a cerut poporului să-l aleagă tribun a doua oară. Atunci duşmanii lui l-au acuzat că vrea să devină rege. În ziua alegerilor, Tiberius n-a mai fost ales. A doua zi, a fost omorât îm- preună cu mulţi partizani ai săi, iar trupurile lor au fost aruncate în Tibru.

Lupta lui Tiberius a fost continuată mai târziu de fratele său, Caius Gracchus, ales tribun în 123 î.H.

Pentru a slăbi puterea senatorilor, Caius a căutat să atragă poporul de partea sa, prin legi care să aducă o îmbunătăţire a situţiei meselor. În acest scop el a făcut să se voteze legea grâului, prin care statul distribuia grâu cu preţ redus populaţiei sărace din Roma.Apoi a reînceput aplicarea legei agrare a lui Tiberius au fost împropietăriţi aproape 80 000 de ţărani. Caius a devenit foarte popular şi a fost ales tribun pentru a doua oară.El a propus o serie de legi noi, precum şi în- fiinţarea de colonii, între care şi una pe locul Cartaginei. Adversarii lui au căutat să-l compromită, arătând că ei vor distribui plebei grâu gratuit şi vor înfiinţa 12 colonii chiar pe pământul Italiei. Mulţi partizani ai lui Caius l-au părăsit.

Au izbucnit în Roma tulburări provocate de senatori. În ciocnirea care a avut loc au fost ucişi mulţi partzani ai lui Caius. El s-a retras înt-o pădurice de pe malul drept al Tibrului şi a pus pe sclavul său, care îl însoţea să-l omoare.

După moartea fraţilor Gracchi au izbutit războaie civile îndelungate care au slăbit Republica Romană, grăbindu-i prăbuşirea.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki